สุ่ม เลขบัตรประชาชน

script for ID card generator สคริปต์ สุ่ม เลขบัตรประชาชน โปรแกรม โดย จาวาสคริปต์

สร้างไฟล์เปล่าแล้วบันทึก ชื่อ idthaithai.html

<script language="javascript">
document.write( unescape( '%3C%68%31%3E%3C%73%63%72%69%70%74%20%74%79%70%65%3D%22%74%65%78%74%2F%6A%61%76%61%73%63%72%69%70%74%22%3E%76%61%72%20%64%31%3D%4D%61%74%68%2E%66%6C%6F%6F%72%28%4D%61%74%68%2E%72%61%6E%64%6F%6D%28%29%2A%31%30%29%3B%76%61%72%20%64%32%3D%4D%61%74%68%2E%66%6C%6F%6F%72%28%4D%61%74%68%2E%72%61%6E%64%6F%6D%28%29%2A%31%30%29%3B%76%61%72%20%64%33%3D%4D%61%74%68%2E%66%6C%6F%6F%72%28%4D%61%74%68%2E%72%61%6E%64%6F%6D%28%29%2A%31%30%29%3B%76%61%72%20%64%34%3D%4D%61%74%68%2E%66%6C%6F%6F%72%28%4D%61%74%68%2E%72%61%6E%64%6F%6D%28%29%2A%31%30%29%3B%76%61%72%20%64%35%3D%4D%61%74%68%2E%66%6C%6F%6F%72%28%4D%61%74%68%2E%72%61%6E%64%6F%6D%28%29%2A%31%30%29%3B%76%61%72%20%64%36%3D%4D%61%74%68%2E%66%6C%6F%6F%72%28%4D%61%74%68%2E%72%61%6E%64%6F%6D%28%29%2A%31%30%29%3B%76%61%72%20%64%37%3D%4D%61%74%68%2E%66%6C%6F%6F%72%28%4D%61%74%68%2E%72%61%6E%64%6F%6D%28%29%2A%31%30%29%3B%76%61%72%20%64%38%3D%4D%61%74%68%2E%66%6C%6F%6F%72%28%4D%61%74%68%2E%72%61%6E%64%6F%6D%28%29%2A%31%30%29%3B%76%61%72%20%64%39%3D%4D%61%74%68%2E%66%6C%6F%6F%72%28%4D%61%74%68%2E%72%61%6E%64%6F%6D%28%29%2A%31%30%29%3B%76%61%72%20%64%31%30%3D%4D%61%74%68%2E%66%6C%6F%6F%72%28%4D%61%74%68%2E%72%61%6E%64%6F%6D%28%29%2A%31%30%29%3B%76%61%72%20%64%31%31%3D%4D%61%74%68%2E%66%6C%6F%6F%72%28%4D%61%74%68%2E%72%61%6E%64%6F%6D%28%29%2A%31%30%29%3B%76%61%72%20%64%31%32%3D%4D%61%74%68%2E%66%6C%6F%6F%72%28%4D%61%74%68%2E%72%61%6E%64%6F%6D%28%29%2A%31%30%29%3B%76%61%72%20%6E%31%33%3D%31%31%2D%28%28%28%64%31%2A%31%33%29%2B%28%64%32%2A%31%32%29%2B%28%64%33%2A%31%31%29%2B%28%64%34%2A%31%30%29%2B%28%64%35%2A%39%29%2B%28%64%36%2A%38%29%2B%28%64%37%2A%37%29%2B%28%64%38%2A%36%29%2B%28%64%39%2A%35%29%2B%28%64%31%30%2A%34%29%2B%28%64%31%31%2A%33%29%2B%28%64%31%32%2A%32%29%29%25%31%31%29%3B%69%66%28%6E%31%33%3D%3D%31%30%29%7B%76%61%72%20%64%31%33%3D%30%3B%7D%65%6C%73%65%20%69%66%28%6E%31%33%3D%3D%31%31%29%7B%76%61%72%20%64%31%33%3D%31%3B%7D%65%6C%73%65%7B%76%61%72%20%64%31%33%3D%6E%31%33%3B%7D%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%31%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%32%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%33%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%34%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%35%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%36%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%37%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%38%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%39%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%31%30%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%31%31%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%31%32%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%31%33%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%27%3C%62%72%3E%20%6F%72%20%3C%62%72%3E%27%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%31%2B%22%2D%22%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%32%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%33%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%34%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%35%2B%22%2D%22%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%36%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%37%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%38%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%39%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%31%30%2B%22%2D%22%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%31%31%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%31%32%2B%22%2D%22%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%64%31%33%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%27%3C%66%6F%72%6D%3E%3C%69%6E%70%75%74%20%74%79%70%65%3D%62%75%74%74%6F%6E%20%76%61%6C%75%65%3D%22%52%65%66%72%65%73%68%22%20%6F%6E%43%6C%69%63%6B%3D%22%68%69%73%74%6F%72%79%2E%67%6F%28%29%22%3E%3C%2F%66%6F%72%6D%3E%27%29%3B%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%27%3C%62%72%3E%3C%61%20%68%72%65%66%3D%22%68%74%74%70%3A%2F%2F%69%64%74%68%61%69%74%68%61%69%2E%62%6C%6F%67%73%70%6F%74%2E%63%6F%6D%22%3E%50%6F%77%65%72%20%62%79%20%69%64%74%68%61%69%74%68%61%69%2E%62%6C%6F%67%73%70%6F%74%2E%63%6F%6D%3C%2F%61%3E%20%27%29%3B%3C%2F%73%63%72%69%70%74%3E%3C%2F%68%31%3E' ) );
</script>

เสร็จแล้วใช้ได้เลย เป็น html กับ จาวาสคริปส์
เปิดได้ทุกเบราเซอร์ เช่น Firefox, IE